75 ნახვა

მსოფლიოს ახალი სილამაზის დედოფალი ჰყავს

მსოფ­ლი­ოს ახა­ლი სი­ლა­მა­ზის დე­დო­ფა­ლი ჰყავს. ჩეხი მო­დე­ლი, 23 წლის კრის­ტი­ნა პიშ­კო­ვა "მის მსოფ­ლიო“ 2024 გახ­და, ხოლო მე­ო­რე ად­გი­ლი ლი­ბა­ნელ­მა მო­დელ­მა, იას­მი­ნა ზა­ი­ტუნ­მა და­ი­კა­ვა.

გა­მარ­ჯვე­ბულს სხვა­დას­ხვა კი­თხვა და­უს­ვეს. კრის­ტი­ნას ჰკი­თხეს ქალ­თა ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვის სა­კი­თხებ­ზე, რა­ზეც მან უპა­სუ­ხა, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ მენსტრუ­ა­ცი­ის გარ­შე­მო არ­სე­ბუ­ლი სტიგ­მა და სირ­ცხვი­ლი უნდა მო­ი­შო­როს.

"ქა­ლად ყოფ­ნა სა­ჩუ­ქა­რია და მენსტრუ­ა­ცია არ უნდა იყოს ტა­ბუ­ი­რე­ბუ­ლი თემა“, - თქვა მო­დელ­მა.

 

მის მსოფ­ლი­ოს გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი სა­მარ­თლის ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტია.

პიშ­კო­ვას წი­ნა­მორ­ბე­დი კი პო­ლო­ნე­თის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, კა­რო­ლი­ნა ბი­ე­ლავ­სკი იყო.

ავტორი

მარი ნოზაძე

6 ბლოგი პოსტი